Zaloguj się Załóż konto Zaloguj poprzez Facebooka
 »  eBielsko.pl  »  Redakcja  »  Regulamin  »  Administracja
Regulamin eBielsko.pl
Marcin 2011.10.17 | Bielsko-Biała
Regulamin eBielsko.pl

Regulamin serwisu eBielsko.pl

1. Platforma dyskusji eBielsko.pl stanowi wyłączną własność firmy Profesjonalne Rozwiązania Informatyczne MYDOT.PL.

2. Administrację platformy dyskusji eBielsko.pl stanowi firma Profesjonalne Rozwiązania Informatyczne MYDOT.PL

3. Zarejestrowany Użytkownik – osoba prywatna zarejestrowana w systemie platformy dyskusji eBielsko.pl za pomocą formularza rejestracyjnego.

3a. Zwykły użytkownik - osoba prywatna lub inna, korzystająca z platformy eBielsko.pl, która nie dokonała rejestracji.

4. Zarejestrowany użytkownik, w momencie aktywacji swojego konta w platformie dyskusji eBielsko.pl, staje się redaktorem naczelnym własnych publikacji, tj. postów, ocen, opinii i innych.

4a. Zwykły uzytkownik, w momencie skorzystania z jakiegokolwiek formularza edycyjnego lub/i zapisanie jakiejkolwiek treści do baz danych platformy eBielsko.pl, staje się redaktorem naczelnym własnych publikacji, tj. postów, ocen, opinii i innych.

5. Forum internetowe – system informatyczny zorganizowany hierarchicznie, pozwalający na swobodną dyskusję na wybrany lub/i zdefiniowany temat za pomocą postów.

6. Post – pojedynczy zbiór liter, słów, wyrazów i zdań wprowadzony do systemu dyskusji eBielsko.pl za pomocą formularzy.

7. System ekspercki – system informatyczny gromadzący w swoich zasobach wprowadzone przez użytkowników oceny produktów lub usług, na podstawie których generowane są oceny zbiorcze według jawnego algorytmu matematycznego jakim jest obliczanie średniej matematycznej (suma ocen podzielona przez ich ilość)

8. Ocena – wyrażona w formie cyfry wartość danej usługi lub produktu, zorganizowana w tzw. Systemie szkolnym, od numeru 1 oznaczającego najniższą notę, do numeru 6 oznaczającego notę najwyższą.

9. Opinia – wyrażona w formie postu lub grupy postów. Opinia stanowi pojedynczy artykuł lub grupę artykułów wprowadzonych do platformy dyskusji eBielsko.pl

10. fora internetowe oraz systemy eksperckie prowadzone są przez zarejestrowanych użytkowników w oparciu o platformę dyskusji eBielsko.pl

11. Każda litera, wyraz oraz zdanie wprowadzone do systemu dyskusji eBielsko.pl za pomocą formularzy przez użytkownika, stanowią integralną część jego wypowiedzi.

12. Każdy użytkownik bierze pełną odpowiedzialność za własne wypowiedzi, posty, oceny i opinie, wprowadzone przy użyciu platformy dyskusji ebielsko.pl i/lub do systemu eBielsko.pl

13. Administracja platformy eBielsko.pl nie odpowiada za treści wprowadzone do systemu informatycznego platformy dyskusji przez użytkowników.

14. Administracja platformy eBielsko.pl gromadzi dane użytkowników zgodnie z Polityką Prywatności

15. Administracja platformy eBielsko.pl nie jest stroną w ewentualnych sporach pomiędzy użytkownikami platformy

16. Administracja platformy eBielsko.pl nie jest stroną w sporach pomiędzy użytkownikiem a producentem/dystrybutorem/przedstawicielem producenta/właścicielem znaku towarowego produktu poddanego ocenie, opinii lub dyskusji, oraz pomiędzy użytkownikiem a usługodawcą usługi poddawanej cenie, opinii lub dyskusji oraz pomiędzy użytkownikiem a podmiotem lub jakąkolwiek instytucją, stowarzyszeniem lub grupą społeczną, które to zostaną poddane ocenie, opinii lub dyskusji.

17. Administracja nie ingeruje w treści opinii, ocen lub dyskusji użytkowników.

18. Administracja zastrzega sobie prawo do usunięcia z zasobów informatycznych tekstu, opinii, oceny, postu lub dyskusji, umieszczonej przez użytkownika, w przypadku w którym tekst, opinia, ocena, post narusza niniejszy regulamin, obowiązujące prawo.

19. Administracja zastrzega sobie prawo do usunięcia konta użytkownika bez podania przyczyny.

20. Dyspozycja skasowania konta użytkownika z systemu eBielsko.pl spowoduje całkowite usunięcie ze stron internetowych systemu wszelkich danych które zostały podane przez użytkownika w momencie rejestracji oraz w profilu. Dane te zostaną oznaczone w systemach bazodanowych jako usunięte.

21. W momencie wydania dyspozycji skasowania konta, użytkownik traci prawo do edycji jakichkolwiek danych które w ramach jego użytkowania wprowadził do systemu. Dla zachowania struktury aplikacji systemu informatycznego, dane te, za wyjątkiem danych sprecyzowanych w pkt.20, moga być nadal widoczne na stronach internetowych systemu eBielsko.pl

22. Administracja zastrzega sobie prawo do czasowego zablokowania tekstu, opinii, oceny, konta użytkownika, celem zabezpieczenia danych na potrzeby roszczeń osób, instytucji, organizacji trzecich w przypadku sporu sądowego.

23. Administracja serwisu zastrzega sobie prawo do dowolnego dysponowania treściami użytkowników, z zachowaniem prawa autorskiego użytkownika. Zastrzeżenie to dotyczy również możliwości edycji i zmian w publikacjach bez zgody użytkownika oraz odmowy publikacji treści bez informowania użytkownika.

24. MYDOT.PL zastrzega sobie możliwość zawieszenia części lub całości usług portalu eBielsko.pl, bez powiadomienia i bez podania przyczyny

25. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na stronach eBielsko.pl

26. Jakiekolwiek wprowadzenie danych do systemu eBielsko.pl poprzez dowolnie wybrany formularz systemu eBielsko.pl jest jednoznaczne z akceptacją nieniejszego regulaminu.


Komentarze  Komentarze (wszystkich: 0)
 [komentuj] 
  Dodaj komentarz
Brak komentarzy
Autor publikacji  Autor publikacji 
Użytkownik:Marcin
Marcin
Z Nami: 3491 dni
Status: Administrator
Publikacji: 175

Komentarze  Zobacz także 

2011 © mydot.pl       Od Redakcji       O Portalu       Regulamin       Kontakt